Nyhedsarkiv

Kommunal Høring – Hastighedsplan åben land - Tilbagemelding

Bolderslev Lokalråd fremsendte i starten af 2015 kommentarer og ændringsforslag til Aabenraa Kommunes Hastighedsplan for åben land. På udvalgsmødet d. 17. juni 2015 (Teknik & Miljø) blev planen politisk behandlet og godkendt med tilhørende forslag til ændringer.

I nedenstående tabel ses de forslag i vi havde for vores område, samt forvaltningens og hermed også udvalgets beslutning.

HUSK Markedsdagen lørdag d. 27. juni 2015

Bolderslev lokalråd ser frem til at møde dig på vores stand til Markedsdagen.

Vi brænder for det frivillige arbejde i Bolderslev.

Vi brænder for at få gode og konstruktive input fra dig til vores arbejde for vores lokalsamfund.

Vi brænder for at få god dialog med dig.

Vi glæder os til en god dag - og husk vi har en spændende præsentation af projektoplægget for en udviklingsplan for Bolderslev.

På lokalrådets vegne
Henning Frisk
Formand

 

Glæd dig til Lokalrådets stand til Markedsfesten

Lørdag d. 27. juni fra kl. 9.00

Lokalrådet har modtaget eksamensprojektet "FREMTIDENS BOLDERSLEV - en udviklingsplan" fra de 2 studerende Steven Hansen og Mads Noermark Andersen.

Et fantastisk projekt oplæg som Steven og Mads vil præsentere med modeller, plancher mv til markedsfesten.

Så mød op og se resultatet samt få en god dialog.

Efter markedsfesten vil Lokalrådet arbejde videre med oplægget som en del af Fremtidsplanen 2016 for Bolderslev. Så der vil blive informeret meget mere i løbet af 2. halvår 2015 samt første halvår 2016.

Ensartet belægning under bænke

Lokalrådet har anmodet kommunen om at få ensartet belægning under alle bænke i Bolderslev Skoledistrikt. Så nu venter vi spændt på udviklingen.

De første 2 billede viser hvordan vi gerne vil have det. På lang sigt vil det spare kommunen for rengøring, og områderne ved bænkene vil blive mere tiltalende at benytte. Ser der pænt ud hvor man kommer, er der større mulighed for, at der også ser pænt ud, når man forlader stedet igen.

På lokalrådets vegne
Asta Danielsen

 

Invitation til debatmøde

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.30 i Bolderslev Fritidscenter

Bolderslev Lokalråd inviterer samtlige foreninger sammen med KIS fra Aabenraa Kommune til en drøftelse af vedligeholdelse af ikke kommunale grønne områder i Bolderslev Skoledistrikt.

Skulle du ikke være medlem af en forening, og alligevel sidde inde med nogle gode råd/ideer er du selvfølgelig også velkommen.

Ren Dag

Ren Dag i Bolderslev Søndag den 19. april 2015 kl. 10.00 - 12.00

Som tidligere år mødes vi i Markedsskoven, hvorefter vi får kaffe og rundstykker, der er sponsoreret af Handels- og Håndværkerforeningen.

Derefter bliver vi delt ind i hold og får udleveret sække, handsker m.m. Så får alle en rute, hvor de skal samle alt affald op, og der vil komme en bil rundt og tage større effekter og fulde sække med.

Kl. 12 samles vi i Markedsskoven igen, og får grillpølser m.m. Dette er Aabenraa Kommune vært ved.

Ny bestyrelse er konstitueret

På generalforsamlingen d. 5. februar 2015 blev der valgt en ny bestyrelse for lokalrådet. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på bestyrelsesmødet d. 18. februar 2015

Bolderslev lokalråd fik valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen og de nye medlemmer er Steven Dahl Tang og Lasse Hansen. Ud over Steven og Lasse består bestyrelsen herefter af Hans Peter Jensen (Næstformand), Kirsten Schneider (Kasserer), Asta Danielsen (Sekretær), Frederik Rasmussen (Web ansvarlig) og Henning Frisk (Formand). Som suppleanter har vi nu Andreas Bonde og Bent Sørensen.

Og der var generalforsamling

Bolderslev Fritidscenter – der omfatter hallen og forsamlingshuset - har den 23. februar 2015 afholdt generalforsamling.

Formanden kom i sin årsberetning blandt andet på en rigtig god udlejning af forsamlingshuset i 2014.
En del af forsamlingshuset har også i årets løb fået nyt tag, nemlig den del der vedrører mødelokalet, lillesalen og toiletterne.
I årets løb har der også været afholdt 6 gange borgerspisning med rigtig god tilslutning.

Efter generalforsamlingen har fritidscenteret konstitueret sig som følger:
 

Pengeautomaten

Bolderselv Lokalråd har rettet skriftelig henvendelse til Den Jyske Sparekasse med ønske om en uddybning af beslutningen og evt genovervejelse omkring nedtagelse af pengeautomaten.

Borgermøde d. 19. marts

Som aftalt på borgermødet i august 2014 vedr. Bolderslev Asylcenter, indbydes hermed til opfølgende borgermøde

Torsdag d. 19. marts 2015 kl. 19.00

Bolderslev Fritidscenter

Aftenens program vil primært omhandle en status på Bolderslev Asylcenter. Hvad er der sket og hvordan ser fremtiden ud.

Sider