Borgerspisning

Sæt allerede nu X i kalenderen

•    Torsdag, den 28. januar 2016  (forskellige supper og dessert)
•    Onsdag, den 24. februar 2016  (kylling med tilbehør)
•    Tirsdag, den 15. marts 2016  (husarsteg med tilbehør) 
•    Efter spisningen serveres kaffe/småkager

Borgerspisningen foregår i forsamlingshuset kl. 18.00.
Pris:    70,00 kr. for voksne   –   børn (under 12 år) kr. 35,00.

Øl, vand og vin kan købes.

Tilmelding til wraae.bolderslevfritidscenter@gmail.com, eller 7464 6505 senest 7 dage før.                                             

Bolderslev Forsamlingshus