Udviklingsplan – borgermødet d. 1. marts og arbejdsgrupper

Borgermødet d. 1. marts 2017 med temaet ”fra udviklingsplan til projekter” blev en kæmpe succes. Over 60 deltagere drøftede projekter og hvordan vi kommer videre.

Efter en overordnet gennemgang af indholdet i udviklingsplanen, diskuterede de ca. 60 fremmødte livligt hvilke projekter og initiativer der skulle prioriteres. Der var også drøftelse omkring finansiering og organisering af projekterne.

Lokalrådet havde forberedt 4 indsatsområder som vurderes strategisk vigtige. Selvfølgelig kan der kommer yderligere til undervejs, men på baggrund af vigtighed, muligheder og generelt interesse blev der foreslået at etablere 4 grupper dækkende de prioriterede indsatsområder.

For hver indsatsområde er der udnævnt en tovholder som skal sikre koordinering. Både i forhold til gruppens arbejde, men også i forhold til lokalrådets funktion som styregruppe. Det er vigtigt at kommunal dialog, fondssøgning og prioritering afstemmes i styregruppen (lokalrådet) således at dialogen med interessenter er så effektiv som muligt.

De 4 indsatsområder med angivelse af tovholdere er,

  1. Landsbysløjfe/bro (herunder tunneller, forbindelse mellem skole og fritidscenter mv) – Eline Hansen - linehh@bbsyd.dk – 6084 0696
  2. Markedsskov (herunder toiletbygning, sø, beplantning mv) – Hans Peter Jensen – hptj@mail.dk – 2144 6090
  3. Fritidscenter (herunder forskønnelse, aktiviteter mv) – Hans Petersen – hpetersen@firma.tele.dk – 2031 9554
  4. Andre (primært dagligvarehandel) janne@lindelygaard.dk – 2279 5527

Vi håber mange vil bidrage til projekterne – og har man lyst til at hjælpe med forskellige i en af områderne er man velkommen til at kontakte ovenstående.

Vi vil løbende informere og komme med status på projekterne.

 

På lokalrådets vegne

Henning Frisk