01/06/2015

Bolderslev Lokalråd har holdt temamøde i bestyrelsen tirsdag d. 26. maj 2015.

Følgende blev drøftet og vurderet som primære principområder for Lokalrådet.

27/04/2015

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.30 i Bolderslev Fritidscenter

Bolderslev Lokalråd inviterer samtlige foreninger sammen med KIS fra Aabenraa Kommune til en drøftelse af vedligeholdelse af ikke kommunale grønne områder i Bolderslev Skoledistrikt.

Skulle du ikke være medlem af en forening, og alligevel sidde inde med nogle gode råd/ideer er du selvfølgelig også velkommen.

08/04/2015
06/04/2015

Ren Dag i Bolderslev Søndag den 19. april 2015 kl. 10.00 - 12.00

Som tidligere år mødes vi i Markedsskoven, hvorefter vi får kaffe og rundstykker, der er sponsoreret af Handels- og Håndværkerforeningen.

Derefter bliver vi delt ind i hold og får udleveret sække, handsker m.m. Så får alle en rute, hvor de skal samle alt affald op, og der vil komme en bil rundt og tage større effekter og fulde sække med.

Kl. 12 samles vi i Markedsskoven igen, og får grillpølser m.m. Dette er Aabenraa Kommune vært ved.

29/03/2015

Bolderslev Lokalråd har fremsendt kommentarer og ændringsforslag til Aabenraa Kommunes Hastighedsplan for åben land. Vi opfordrer alle til at læse om planen på Aabenraa Kommunes hjemmeside og evt sende forbedringsforslag direkte til kommunen.

16/03/2015

Start 31 marts kl. 18.15 ved hallen med kort info før træning.

  • 13 ugers trænings program
  • Træning hver tirsdag kl. 18.30,
  • Torsdag kl. 18.30 0g søndag kl. 10.30
  • Torsdag og søndag kan man ikke altid forvente trænere.

Hold:

10/03/2015

På generalforsamlingen d. 5. februar 2015 blev der valgt en ny bestyrelse for lokalrådet. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på bestyrelsesmødet d. 18. februar 2015

Bolderslev lokalråd fik valgt en ny bestyrelse på generalforsamlingen og de nye medlemmer er Steven Dahl Tang og Lasse Hansen. Ud over Steven og Lasse består bestyrelsen herefter af Hans Peter Jensen (Næstformand), Kirsten Schneider (Kasserer), Asta Danielsen (Sekretær), Frederik Rasmussen (Web ansvarlig) og Henning Frisk (Formand). Som suppleanter har vi nu Andreas Bonde og Bent Sørensen.

08/03/2015

Vil du være med at skrive fortællingen om fremtidens Bolderslev?

Så mød op til Borgermøde & workshop

Tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 19.00

I Bolderslev Fritidscenter

07/03/2015

Bolderslev Fritidscenter – der omfatter hallen og forsamlingshuset - har den 23. februar 2015 afholdt generalforsamling.

Formanden kom i sin årsberetning blandt andet på en rigtig god udlejning af forsamlingshuset i 2014.
En del af forsamlingshuset har også i årets løb fået nyt tag, nemlig den del der vedrører mødelokalet, lillesalen og toiletterne.
I årets løb har der også været afholdt 6 gange borgerspisning med rigtig god tilslutning.

Efter generalforsamlingen har fritidscenteret konstitueret sig som følger:
 

Sider