18/06/2015

På vejne af skolebestyrelsen kan jeg meddele at processen for at ansætte en ny skoleleder på Bolderslev skole er sat i gang.

Vi regner derfor med at have en ny skoleleder på skolen i løbet af efteråret.

Mvh
Frederik Rasmussen
Formand for skolebestyrelsen

16/06/2015

Hus og grund salget i Bolderslev går strygende!

I Jyske Vestkysten blev der d. 11. juni beskrevet at hussalget i blandt andet Bolderslev er faldet mellem 30 og 38 % fra 2014 til 2015.

14/06/2015

Lørdag d. 27. juni fra kl. 9.00

Lokalrådet har modtaget eksamensprojektet "FREMTIDENS BOLDERSLEV - en udviklingsplan" fra de 2 studerende Steven Hansen og Mads Noermark Andersen.

Et fantastisk projekt oplæg som Steven og Mads vil præsentere med modeller, plancher mv til markedsfesten.

Så mød op og se resultatet samt få en god dialog.

Efter markedsfesten vil Lokalrådet arbejde videre med oplægget som en del af Fremtidsplanen 2016 for Bolderslev. Så der vil blive informeret meget mere i løbet af 2. halvår 2015 samt første halvår 2016.

10/06/2015

Husk at tilmelde jer Bolderslev Rundt!

 

 

07/06/2015

Lokalrådet har anmodet kommunen om at få ensartet belægning under alle bænke i Bolderslev Skoledistrikt. Så nu venter vi spændt på udviklingen.

De første 2 billede viser hvordan vi gerne vil have det. På lang sigt vil det spare kommunen for rengøring, og områderne ved bænkene vil blive mere tiltalende at benytte. Ser der pænt ud hvor man kommer, er der større mulighed for, at der også ser pænt ud, når man forlader stedet igen.

På lokalrådets vegne
Asta Danielsen

 

01/06/2015

Bolderslev Lokalråd har holdt temamøde i bestyrelsen tirsdag d. 26. maj 2015.

Følgende blev drøftet og vurderet som primære principområder for Lokalrådet.

27/04/2015

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.30 i Bolderslev Fritidscenter

Bolderslev Lokalråd inviterer samtlige foreninger sammen med KIS fra Aabenraa Kommune til en drøftelse af vedligeholdelse af ikke kommunale grønne områder i Bolderslev Skoledistrikt.

Skulle du ikke være medlem af en forening, og alligevel sidde inde med nogle gode råd/ideer er du selvfølgelig også velkommen.

08/04/2015
06/04/2015

Ren Dag i Bolderslev Søndag den 19. april 2015 kl. 10.00 - 12.00

Som tidligere år mødes vi i Markedsskoven, hvorefter vi får kaffe og rundstykker, der er sponsoreret af Handels- og Håndværkerforeningen.

Derefter bliver vi delt ind i hold og får udleveret sække, handsker m.m. Så får alle en rute, hvor de skal samle alt affald op, og der vil komme en bil rundt og tage større effekter og fulde sække med.

Kl. 12 samles vi i Markedsskoven igen, og får grillpølser m.m. Dette er Aabenraa Kommune vært ved.

29/03/2015

Bolderslev Lokalråd har fremsendt kommentarer og ændringsforslag til Aabenraa Kommunes Hastighedsplan for åben land. Vi opfordrer alle til at læse om planen på Aabenraa Kommunes hjemmeside og evt sende forbedringsforslag direkte til kommunen.

Sider