22/05/2017

Så er toiletbygningen i markedsskoven indviet – og BoldRock godt overstået.

Bolderslev Lokalråd er sammen med Handels- og Håndværkerforening stolte over, at præsentere den nye toiletbygning i Markedsskoven.

08/05/2017

Officiel åbning af Handikaptoiletbygningen i Markedsskoven.
I forbindelse med afvikling af Boldrock musikfestival, vil Bolderslev Lokalråd og Handels- og Håndværkerforening afholde officiel åbning af vores nye Handikaptoiletbygning i Markedsskoven.
Den officielle åbning er lørdag d. 20. maj kl. 12,30, her vil Philip Tietje komme som repræsentant fra Aabenraa kommune Vækst og udvikling.

19/03/2017

Vi mødes ved Æ Kasten i Markedsskoven kl. 10,00, her vil vi blive inddelt i hold og blive tildelt en rute.

Efter indsamling mødes vi kl. 12,00, hvor der vil være fernisering af vore nye skraldespande, incl. En lille overraskelse.

Kl. 12,15 er Lokalrådet vært for en pølse samt en øl/vand til affaldsindsamlerne.

Af hensyn til forplejning, vil vi gerne at I tilmelder Jer til Hans Peter Jensen

Telefon 21446090 eller mail: hptj@mail.dk

Tilmelding gerne senest onsdag d. 29. marts.

09/03/2017

Borgermødet d. 1. marts 2017 med temaet ”fra udviklingsplan til projekter” blev en kæmpe succes. Over 60 deltagere drøftede projekter og hvordan vi kommer videre.

Efter en overordnet gennemgang af indholdet i udviklingsplanen, diskuterede de ca. 60 fremmødte livligt hvilke projekter og initiativer der skulle prioriteres. Der var også drøftelse omkring finansiering og organisering af projekterne.

09/02/2017

For dem som ikke havde mulighed for at deltage i generalforsamlingen er her muligheden for at læse referaterne.

09/02/2017
I forbindelse med lokalrådets generalforsamling 4. februar 2017 var Jette Gad på besøg som gæstetaler. I den forbindelse blev opskriften på Bolderslev Kagen præsenteret.
 
Jette Gad, som deltog i bage konkurrencen i TV i efteråret 2016, har udviklet en Bolderslev Kage. Bolderslev Lokalråd fik lavet aftale med Jette Gad om komme med et indlæg under den årlige generalforsamling – og i samme ombæring blev ideen med en Bolderslev Kage skabt. 
 
23/01/2017

Baseret på de indlæg der senest har været omkring en dagligvarebutik i Bolderslev, har vi i lokalrådet set et behov for at komme med vores input.

22/01/2017

Tidligt lørdag morgen, nok før mange var begyndt at tænke på morgenmad, trillede de store maskiner ind på pladsen ved Markeds skoven, Det var Bent Andersen og Jacob Kristiansen der skulle grave ud til vores Handikap toiletbygning. Alt gik planmæssigt og hen på eftermiddagen havde de fået lavet sandpude. Lørdag formiddag var der også møde i arbejdsgruppen, bestående af Erik Schneider, Tommy Hansen og Hans Peter Jensen, her blev der lavet en detail plan for de kommende uger, så det kan siges, nu er vi igang.

08/01/2017

Så er et nyt år startet og Bolderslev Lokalråd er klar til opgaverne i det nye år.Vi starter med generalforsamling d. 4. februar 2017 kl. 9.30 i Aulaen på Bolderslev Skole. Husk tilmelding, da vi skal have planlagt morgenmaden som lokalrådet er værter for.

10/11/2016

Kom til julehygge i Bolderslev, tag hele familien med!

11. december vil Bolderslev summe af jul

Bolderslev Rideklub, BVU, Bolderslev Lokalråd og Fritidscenterets cafeteria gentager succes fra sidste år. Bolderslev Rideklub har valgt at slå deres arrangement sammen med Julehygge i hallen.

Kl. 12,30 - 13,15 Opvisning og Lucia optog i Ridehallen på Ringvejen

Sider