24/12/2017

Juletræsindsamling Smid ikke dit juletræ ud – ”pynt” det med kr. 25,00 og sæt det ud til vejen, så kommer vi forbi og henter det søndag, den 7. januar hen på eftermiddagen. Overskuddet går til Bolderslev Forsamlingshus. I ønskes alle en god jul og et godt nytår.Bolderslev Forsamlingshus  

18/12/2017

Bolderslev Lokalråd ønsker alle en god jul og et godt nytår… Efter endnu et hektisk år er tiden inde til at hilse et nyt år velkommen. Vi vil fra lokalrådet ønske alle en glædelig jul og takke alle borgere, foreninger, institutioner og erhverv for den store opbakning, samt den store indsats der ydes for at bevare og udvikle Bolderslev lokalområde. 2017 var året hvor vi fik endnu flere projekter bragt i mål. Herunder beplantning, udvidelse af sø og en ny toilet bygning i markedsskoven.

28/11/2017

Vi opfordre alle til at deltage i julehygge arrangementet - bemærk at der er start i ridehallen kl. 12.30 og stat i hallen kl. 14.00.Støt op om at gøre dage til en stor oplevelse for de mindste borgere i vores lokalsamfund. Specielt hvis I har mulighed for at give opbakning til optoget fra ridehallen til hallen 13.30 - 14.00. 

21/11/2017

Kom til "Aktiv-Hal" dag i Bolderslev lørdag den 2. december kl. 10 - 13.Klik på "linket" ovenstående og læs mere om arrangementet. 

08/09/2017

Bolderslev Lokalråd har, henover sommeren sammen med Tinglev Forum og Hjordkær Lokalråd, fået en fælles prioritering af en cykelsti mellen vore 3 lokalområder på plads.

Vi har sammen forfattet en konstruktiv skrivelse til byrådet med et ønske om prioritering af cykeltien mellem Tinglev - Bolderslev - Hjordkær. Denne blev sendt til et samlet byråd medio august. Vi håber at vi med denne fælles prioritering har givet byrødderne en forståelse for vores fælles behov under den kommunale budgetforhandling.

27/08/2017

Efter en god sommerperiode, har lokalrådet ladet batterierne op - og er klar til det fortsatte arbejde for fællesskabet i Bolderslev.Senest har vi, sammen med Bjolderup Sogns Handels- og Håndværkerforening, her i august modtaget tilladelse fra Aabenraa Kommune til udvidelse og opgravning af søen i Markedsskoven. Dette kommer til at ske i efteråret.De første æbler er også plukket i frugtlunden og læhegnet, som blev plantet i foråret, har nydt godt af den frodige sommer.Alt ialt udvikler markedsskoven sig løbende til gavn og glæde for alle i byen. 

19/06/2017

Torsdag starter Markeds- og Ringriderfesten i Bolderslev.Se annoncen for detaljer. Vi vil fra Bolderslev Lokalråd opfordre til at byens borgere støtter op om arangementet.Lokalrådet vil have en stand lørdag formiddag hvor stort som småt kan drøftes.Vel mødtBolderslev Lokalråd

03/06/2017

NYT FRA BVU

Ved en fejl er artiklerne fra BVU's hovedbestyrelse ikke kommet i sidste aktivitetsblad. Læs derfor disse her. (Vedhæftet som et dokument)

 

28/05/2017

Skal vi ha' en købmand i Bolderslev ?

Borgermøde tirsdag den 20. juni kl. 18.30 i Bolderslev Fritidscenter.

Bolderslev Lokalråd er vært ved en grillpølse og Købmandsgruppen præsenterer resultaterne af analysen vedr. interessen for dagligvarebutik i Bolderslev.

22/05/2017

Så er aktivitetsbladet 2017-2 klar. Klik på linket til højre på siden ("seneste aktivitetsblad")

Sider